หน้าแรก
สถิตินักศึกษา  Online
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่

Skip Navigation Links.
สถิตินักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
1-จำนวนรวมทั้งหมด
2-จำแนกตามเพศ
3-จำแนกตามชั้นปี
4-จำแนกตามชั้นปี/เพศ
5-จำแนกตามรุ่นปีการศึกษา
6-จำแนกตามรุ่นปีการศึกษา/เพศ
7-จำแนกตามวิธีเข้าศึกษา(ปริญญาตรี)
8-จำแนกตามสถานภาพนักศึกษา
9-จำแนกตามสถานภาพนักศึกษาระดับการศึกษา/คณะ/สาขาวิชา
จำแนกตามภูมิลำเนา
จำแนกตามภูมิภาค
จำแนกตามศาสนา
จำแนกตามเชื้อชาติ
14-จำแนกตามผลการศึกษา(GPA)-ปริญญาตรี
15-จำแนกตามสภาวะผลการศึกษา(GPA)
16-จำแนกตามสภาวะผลการศึกษา(GPA) - Pro/Critical/Retired
--------------------
17-จำแนกตามผู้ร่วมเรียน
--------------------
18-นักศึกษาต่างชาติ-จำนวนรวมระดับ/คณะ/สาขา
19-นักศึกษาต่างชาติ-ประเทศ
Skip Navigation Links. Skip Navigation Links.

กองทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่