สถิติผู้เข้าเว็บไซต์
Free Counter
เริ่มตั้งแต่ 25 ธ.ค. 2546
 

 
     
   
 
 
 
 
     
 

ระดับปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา
 
       
  - การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
 
       
  - New Student Preparation Procedures for the Academic Year 2015    
       
  -การทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ปีการศึกษา 2558
   
          
       
       
       
       
     
       
       
       
   
 
       
     
 

 

 
Copyright © 2004 Registrar's Division,Prince Of Songkla University
Tombol Khohong,Hat Yai ,Songkla 90110
Tel/Fax 074 - 289269

Comment to : hatyai-registrar@group.psu.ac.th