สถิติผู้เข้าเว็บไซต์
Free Counter
เริ่มตั้งแต่ 25 ธ.ค. 2546
 

 
       
   
     
  ตรวจสอบรายชื่อเพื่อขอรับบัตรนักศึกษาใหม่  
     
  ค้นหารายชื่อ/รหัสนักศึกษาใหม่ 2559  
       
 

ระดับปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา
 
  -รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีคะแนน O-Net ภาษาอังกฤษ -การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2559
 
       
  -การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559
-New Student Preparation Procedures
for Gradudate Students : Academic Year 2016
 
       
     
     
 
   
          
       
       
       
       
     
       
       
       
   
 
       
     
 

 

 
Copyright © 2004 Registrar's Division,Prince Of Songkla University
Tombol Khohong,Hat Yai ,Songkla 90110
Tel/Fax 074 - 289269

Comment to : hatyai-registrar@group.psu.ac.th