สถิติผู้เข้าเว็บไซต์
Free Counter
เริ่มตั้งแต่ 25 ธ.ค. 2546
 

 
       
  ค้นหารายชื่อ/รหัสนักศึกษาใหม่ 2560 ที่นี่  
       
 

ระดับปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา
 
       
  -การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560
-การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2560
 
       
  -คำแนะนำในการอัพโหลดเอกสาร
   
       
  -การทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ วิชาทันตแพทยศาสตร์ และวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560    
       
       
       
     
     
       
   
 
       
     
 

 

 
Copyright © 2004 Registrar's Division,Prince Of Songkla University
Tombol Khohong,Hat Yai ,Songkla 90110
Tel/Fax 074 - 289269

Comment to : hatyai-registrar@group.psu.ac.th