สถิติผู้เข้าเว็บไซต์
Free Counter
เริ่มตั้งแต่ 25 ธ.ค. 2546
 

 
     
   
     
   
     
 

ระดับปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา
 
       
  - รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ (O-Net)  
       
  -การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 TH/EN    
       
  -การทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชา
แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์

 
          
  -นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ประสงค์กู้ยืม กยศ./กรอ.
ปีการศึกษา 2557
   
       
     
       
     
       
       
       
   
 
       
     
 

 

 
Copyright © 2004 Registrar's Division,Prince Of Songkla University
Tombol Khohong,Hat Yai ,Songkla 90110
Tel/Fax 074 - 289269

Comment to : hatyai-registrar@group.psu.ac.th