สถิติผู้เข้าเว็บไซต์
Free Counter
เริ่มตั้งแต่ 25 ธ.ค. 2546
 

 
     
   
     
   
     
 

ระดับปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา
 
       
  -การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 -รายชื่อนักศึกษาใหม่บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557  
       
  -การทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชา
แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์

-รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์  
          
  -รนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ประสงค์กู้ยืม กยศ./กรอ.
ปีการศึกษา 2557
-รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร  
       
    -รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์(เพิ่มเติม)  
       
    -รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
       
    -รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  
       
    -รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
สาขาบัญชี

 
       
     
 

 

 
Copyright © 2004 Registrar's Division,Prince Of Songkla University
Tombol Khohong,Hat Yai ,Songkla 90110
Tel/Fax 074 - 289269

Comment to : hatyai-registrar@group.psu.ac.th