• 0 7428 9269
  • reg-staff@group.psu.ac.th

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

- รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีคะแนนสอบ O-Net วิชาภาษาอังกฤษในระบบ
- การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
- คำแนะนำในการอัพโหลดเอกสาร
- การทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ วิชาทันตแพทยศาสตร์ และวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
    * ประกาศการทำสัญญา
    * คำชี้แจงการทำสัญญา
    * ตัวอย่างการกรอกหนังสือสัญญา

REG PSU


ที่อยู่
ติอต่อ
แผนที่