คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

Q1 : สมัครเป็นผู้เรียนสำเร็จแล้ว ทำไมยังลงทะเบียนไม่ได้?

A: เนื่องจากผู้เรียนยังไม่ได้ดำเนินการชำระเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน

Q2 : ลงทะเบียนเรียนไปแล้วสามารถถอนรายวิชาแล้วได้เงินคืนหรือไม่ ?

A : ไม่สามารถถอนรายวิชาได้ ยกเว้นกรณีที่มีการปิดรายวิชา เนื่องจากผู้ลงทะเบียนเรียนน้อย สามารถขอเงินคืนได้

Q3 : อาจารย์ผู้สอนสามารถดูจำนวนผู้ลงทะเบียนของรายวิชาที่ดูแลได้อย่างไร ?

A : สามารถตรวจสอบผู้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่รับผิดชอบผ่านทาง psunext.psu.ac.th

Q4 : ผู้เรียนทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรหรือไม่ ?

A : ประกาศนียบัตรจะออกให้เฉพาะผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาในเล่มและชุดวิชานอกเล่มหลักสูตร

Q5 : รายวิชา/ชุดวิชาที่จำกัดกลุ่มผู้เรียนต้องดำเนินการอย่างไร?

A : ติดต่อคณะเจ้าของรายวิชาเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เรียน