• การศึกษาตลอดชีวิต

    มิติใหม่ของการเรียนรู้ ที่ไม่จำกัดในห้องเรียน

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เราเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในห้องเรียนหรือจำกัดอายุเท่านั้น เพราะการศึกษามิติใหม่ควรเป็นการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัยและไม่มีที่สิ้นสุด โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดทำโครงการ PSU Next U ที่เปิดการเรียนการสอนโดยมีเนื้อหาวิชาการเรียนรู้ที่หลากหลาย พร้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้ ฝึกฝน และ พัฒนาตนเองไปพร้อมกัน

  • learning
แนะนำรายวิชาใหม่
ค้นหาวิชา
Previous Next
ค้นหารายวิชาตาหมวดหมู่