• reg-staff@group.psu.ac.th

แจ้งข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา2562
* ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเวลาของวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
- Announcement: Cancellation and Rescheduling of Graduation Ceremony for Academic Year 2018
* ตารางเวลารับ-ส่งบัญฑิต
* ลำดับการถ่ายภาพหมู่บัญฑิต(Group photograph program)
* Video : คำแนะนำการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561
* ข้อปฏิบัติสำหรับการฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต
- Graduate Codes of Conduct for International Graduates in Attending the Rehearsal and Commencement Ceremony
* ข้อปฏิบัติสำหรับการฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต (เพิ่มเติม)
* กำหนดการฝึกซ้อมทรงผมและวิธีถือกระบี่ของบัณฑิตที่เป็นข้าราชการทหาร ตำรวจ และบัณฑิตที่ขอแต่งเครื่องแบบว่าที่ร้อยตรี
* จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561
* กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและพิมพ์ใบรายงานตัว (เปิดให้กรอกข้อมูลวันที่ 15 สิงหาคม 2562)
* การรายงานตัวและการฝึกซ้อมย่อย
* กำหนดวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของแต่ละคณะ ปีการศึกษา 2561
* กำหนดการฝึกซ้อมรวม(วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562) และฝึกซ้อมใหญ่(วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562)
* การบริการจองเช่าชุดครุย ปีการศึกษา 2561

REG PSU


ที่อยู่
ติดต่อ
แผนที่