แจ้งข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563

 
     
* ข้อแนะนำสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับการถ่ายภาพหมู่
* ข้อปฎิบัติการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต
* Video ข้อปฎิบัติการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563
* ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
    Cancellation and Rescheduling of Graduation Ceremony for the Academic Year 2020
* กรอกภาวะการมีงานทำของบัณฑิต(สำหรับรายงานตัวรับเข็มวิทยฐานะ)
* ลำดับคณะการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
* กำหนดการรายงานตัวและซ้อมย่อย
* จุดบริการรับ-ส่ง บัณฑิต
-----------------------------------------------------------------------------
* จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563
* การเช่าจองชุดครุยบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

REG PSU


ที่อยู่
ติดต่อ
แผนที่