TH   |  EN

กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประจำปีการศึกษา 2565 - 2566
ระหว่างวันที่ 18 - 21 กันยายน 2567

__________________________________________________________________________________________
บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรก่อนลงทะเบียนบัณฑิต


รหัสนักศึกษา > :
หมายเลขบัตรประชาชน > :
 
 


__________________________________________________________________________________________