บัณฑิตที่ประสงค์ยื่นคำร้องดังต่อไปนี้
ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 21 เมษายน 2566

1. แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนคำนำหน้า ยศ ตำแหน่ง ที่ได้รับการแต่งตั้ง

2. แบบฟอร์มการขอแต่งกายไม่ตรงตามเพศสภาพ

3. แบบฟอร์มการขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในฐานะพระภิกษุ

4. แบบฟอร์มขอลาฝึกซ้อมใหญ่

แจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566

แจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566

ข้อห้ามที่ต้องถือปฎิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

01. ห้ามพกพาอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าหอประชุมฯ

02. ห้ามนำกระเป๋า ถุงทุกชนิดเข้าหอประชุมฯ

03. ห้ามนำเหรียญติดตัว อนุญาตให้พกเฉพาะธนบัตรเท่านั้น

04. ห้ามทำสีผม

05. ห้ามไว้เล็บยาวและไม่ตกแต่งเล็บ

06. ห้ามใช้น้ำหอม

07. ห้ามบัณฑิตชายสวมรองเท้าชนิดมีเชือกผูกและมีโลหะ

08. ห้ามบัณฑิตหญิงสวมรองเท้าสานหรือรองเท้าที่มีเฉพาะสายรัดข้อเท้าส้นแหลมและสูงเกิน 2.5 นิ้ว

09 ห้ามสวมสร้อย แหวน นาฬิกา สายรัดข้อมือ ไม่ใส่ต่างหู ไม่ติดเข็มกลัด

การจองและเช่าชุดครุย

ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรอประกาศอีกครั้ง

เปิดให้ลงทะเบียนถึง 31 มกราคม 2566

PSU