หน้าแรก

Easy Tricks by EILA


EASY Tricks EP41 | เปลี่ยน Font พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่
EASY Tricks EP40 | การแต่งรูปด้วยเทคนิค Dual Lighting Effect
EASY Tricks EP39 | สร้างกระดานออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ “Padlet”
EASY Tricks EP38 | การใช้เครื่องมือ Vanishing Point “PhotoShop”
PSU