หน้าแรก

Easy Tricks by EILA


EASY Tricks EP31 | ปรับขนาดรูปทั้งโฟลเดอร์ด้วย “Adobe Photoshop”
EASY Tricks EP30 ทำ E – book ออนไลน์ แบบ Flip ด้วย Anyflip
anydesk
EASY Tricks EP29 ควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกลด้วยโปรแกรม “Any desk”
Blend tool
EASY Tricks EP28 สร้างพื้นหลังด้วย Blend Tool “Illustrator”
PSU