กำหนดการการฝึกซ้อมและลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะประกาศให้ทราบประมาณเดือน กรกฎาคม 2567

PSU