คู่มือการดำเนินการสำหรับนักศึกษาใหม่

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

คำตอบ: นักศึกษาสามารถค้นหารหัสนักศึกษาได้จากเว็บไซต์ http://reg.psu.ac.th/newstudentadmis/ โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน

คำตอบ: ตรวจสอบช่วงเวลาในการตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษา รอบการรับเข้า กรณีมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแล้วแต่ยังไม่มีรหัสประจำตัวนักศึกษาติดต่อฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 074289260

คำตอบ: ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจากการสมัครเข้าศึกษา กรณีมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงสามารถดำเนินการแก้ไขได้โดยยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล หรือ ผ่าน E-Mail : nawanik.j@psu.ac.th

คำตอบ: การเข้าใช้งานครั้งแรกต้องใช้ PSU PASSPORT โดย Username คือ รหัสนักศึกษา และ Password คือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน

คำตอบ: การบันทึกข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ต้องดำเนินการตามวันที่ ที่กำหนดในประกาศการเตรียมตัวนักศึกษาใหม่

คำตอบ: ผู้อุปการะ อาจจะเป็นบิดาหรือมารดา หรือบุคคลอื่นๆ ที่ เลี้ยงดู ส่งเสียหรืออุปถัมภ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้ที่บรรลุนิติภาวะ อาจจะเป็นตนเองก็ได้

คำตอบ: ส่วนของบิดา มารดา กรอกข้อมูลตามจริง ที่ระบุในทะเบียนบ้าน ส่วนผู้ปกครอง หรือผู้อุปการะ สามารถกรอก พ่อแม่บุญธรรม ได้

คำตอบ: รูปถ่ายนักศึกษาระดับปริญญาตรีต้องสวมเครื่องแบบนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบ ดังรูป

คำตอบ: บัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการอัปโหลด ผ่านระบบข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่สามารถสแกนหรือถ่ายรูปเฉพาะหน้าแรกเท่านั้น ต้องตัดขอบให้พอดีกับกรอบรูปบัตรประชาชนก่อนอัปโหลด

คำตอบ: นักศึกษาที่ข้อมูลชื่อสกุลในระบบไม่ตรงกับเอกสารสำเร็จการศึกษาในการอัปโหลดใบแสดงคุณวุฒิผ่านระบบข้อมูลพื้นฐานนักศึกษานักศึกษาต้องสแกนไฟล์เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล แนบรวมกับใบแสดงคุณวุฒิ ก่อนอัปโหลดผ่านระบบ

คำตอบ: การตรวจสอบเอกสารจะใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ หากเอกสารได้รับการตรวจสอบแล้วจะมีอีเมล์ตอบกลับไปยังอีเมล์ที่นักศึกษาให้ไว้

PSU