Schedule for the processes

ขั้นตอนสำหรับนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำถามที่พบบ่อยการกรอกข้อมูล
พื้นฐาน สำหรับวิทยาเขตหาดใหญ่

ไฟล์รูปแบบนี้ถือว่า “ผิด”

การตรวจสอบไฟล์เอกสารก่อน
อัปโหลดผ่านระบบ

ขั้นตอนการเปิดบัญชีโดยใช้ scb easy net สำหรับลูกค้าใหม่ เปิดบัญชีใหม่

ขั้นตอนการขอออกบัตรเดบิต
ผ่าน SCB EASY

ขั้นตอนการเปิดใช้งานบัตรเดบิต SCB EASY

ขั้นตอนการทำความยินยอมให้หักบัญชีผ่าน App SCB Easy Net (วิทยาเขตหาดใหญ่เท่านั้น)

PSU