สะดวก ทุกการเข้าถึง.. ครบจบ ใน SIS เดียว

ระบบสารสนเทศนักศึกษารูปแบบใหม่ที่ถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านทะเบียนและประมวลผล
เพื่อรองรับผู้ใช้งานทุกอุปกรณ์จากนักศึกษาทุกวิทยาลัย
และฟีเจอร์ใหม่ที่สามารถปรับแต่งในแบบของคุณ

อินเตอร์เฟสใหม่
บนเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย
กว่าเดิม

เมนูใหม่เฉพาะคุณ

ปรับแต่ง
ตารางเรียน
ในแบบเฉพาะ
ของตัวเอง

กระดิ่ง แจ้งเตือนไม่พลาดกิจกรรมการลงทะเบียนเรียน

คำนวณผลการเรียน สามารถ
วางแผนการเรียนในอนาคต

ขั้นตอนในรูปแบบใหม่ ลงทะเบียนเรียน
สะดวกมากยิ่งขึ้น คลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

ขั้นตอนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
แบบใหม่ QR Payment

เมนู การให้บริการ ต่าง ๆ ในหน้าต่างเดียว

• ช่องทางการชำระเงินตามความต้องการพร้อมรายละเอียดข้อมูลทางการเงิน
• จัดการผ่านระบบออนไลน์ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

• ตัวช่วยเข้าถึงรายวิชาที่รวดเร็วและง่ายกว่าเดิม
• วางแผนการเรียนตามความสนใจและเหมาะกับความต้องการของตัวเอง

• ติตตามตารางสอนอาจารย์อย่างใกล้ชิด
• ช่วยวางแผนการเรียนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

• เลือกและลงทะเบียนเรียนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเพียงคลิกไม่กี่ครั้ง
• ข้อมูลสรุปรายวิชาที่เลือกลงทะเบียน

• เข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้อย่างรวดเร็ว

• แสดงวัน เวลา สถานที่เรียนของรายวิชา
• ตรวจสอบและติดตามตารางเรียนได้ง่ายและถูกต้องวดเร็ว

• แสดงวัน เวลา สถานที่สอบของรายวิชา
• วางแผนและเตรียมตัวสอบได้ตรงตามที่กำหนด

• นักศึกษาสามารถเข้าถึงผลการเรียนได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
• ติดตามความก้าวหน้าและประเมินการเรียน

• สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตรวจสอบความก้าวหน้าในรายวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

จำลองผลการเรียนตามสถานการณ์ที่กำหนด
• คำนวณผลลัพธ์และวางแผนการเรียนในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ

• ตรวจสอบและติดตามรายการที่ค้างชำระกับมหาวิทยาลัย ฯ เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสําเร็จการศึกษา

• แสดงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
• ตรวจสอบ วางแผน และจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

• ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาต่าง ๆ ของงานทะเบียนและประมวลผล
• รับข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และครบถ้วนในที่เดียว

ศูนย์ช่วยเหลือ / Help Center

PSU